Transparència

Transparència FIHRT_TE 

INSCRIPCIÓ

La FEDERACIO INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIO i TURISME, FIHRT, va veure la llum com a Federació d’Associacions d’empresaris d’Hostaleria i Restauració de la provincia de Barcelona, el 27 de febrer 1992, sota la denominació de GREMI INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (GIHR), com a resposta a les necessitats dels Gremis d’hostaleria de les comarques de la provincia de Barcelona.

La FIHRT pren el seu actual nom, com a conseqüència de l’acord près per unanimitat dels seus membres, l’Estiu de 2001, adeqüant d’aquesta manera la real situació participativa de l’entitat associativa, que més que un Gremi, suposava la unió d’aleshores, dotze Gremis.

La FIHRT es troba configurada com a entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses i professionals, autonoms i empresaris, que així ho desitgin.

Concretament, inclourà aquelles Empreses que dediquin la seva activitat a Hotels, Hostals, Pensions, Cases d' Hostes, Residències, Restaurants, Cases de Menjars, Cafès, Bars, Cafeteries, Campaments Turístics (Càmpings), Discoteques, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment, operadors turístics i activitats d’agències de promoció turística i d’agències de viatges, serveis de reserves i en general qualsevol establiment que la activitat estigui inclosa en el grup 671, 672, 673, 674, 675, 676, 681, 682, 683, 684, 687, 791, 931, 932 i i 969.1 de les vigents tarifes de l’actual Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

La FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME, FIHRT, consta inscrita al Registre de l’Oficina Pública de Dipòsit d’estatuts i organitzacions sindicals i empresarials de l’àmbit de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Secció de Registres Laborals, Exp. Núm. 920801793/08/2/2.

NORMATIVA APLICABLE

Constituïda a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, la Llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions i consta inscrita a l’Oficina Publica de Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Empresarials i Sindicats de treballadors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. La citada Associació es subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i a la Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i està dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la realització dels seus fins.


SUBVENCIONS

 


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.