El Tribunal Suprem: No ets consumidor si demanes un préstec hipotecari per a l'empresa familiar

El Tribunal Suprem, en la seva sentència del 17 de novembre de 2023 (STS 1594/2023,  es planteja com a qüestió de fons si ha de tenir o no la condició de consumidora una persona que sol·licita un préstec hipotecari per finançar la societat mercantil de la seva filla, titular d’un negoci d’hostaleria.

El demandant -i titular del préstec- va exercir una acció de nul·litat contra l’entitat bancària per incloure en el contracte una clàusula sòl, que fixava un límit mínim d’interès. Demanava que la clàusula sòl fos declarada nul·la, argumentant que havia signat el préstec com a consumidor i que la clàusula no va ser negociada, no era transparent, i que l’entitat bancària no l’havia informat prèviament de l’abast real que comportava.

La demanda va ser estimada tant pel Jutjat de Primera instància com per l’Audiència Provincial, en considerar que el demandant tenia la consideració de consumidor, ja que no era soci ni administrador de la societat beneficiària del préstec i, per tant, el finançament no tenia finalitat professional.

Tanmateix, el Tribunal Suprem revoca completament aquest posicionament, establint que és irrellevant que el prestatari no sigui soci ni administrador de la societat titular del negoci, fins i tot si es tracta simplement d’un treballador per compte d’altri. Segons el tribunal, allò que determina la condició de consumidor és el criteri objectiu de l’operació, tal com ha establert la jurisprudència i el mateix TJUE.

En aquest sentit, només podrà ser considerat consumidor qui contrau un préstec per satisfer una necessitat privada. Per tant, es denega la condició de consumidor a tot aquell que sol·liciti un préstec per finançar una activitat empresarial, com és el cas present. En conseqüència, el Tribunal dictamina a favor de l’entitat bancària, declarant la clàusula sòl com a vàlida i incorporant-la al contracte.

Finalment, cal destacar que el Tribunal Suprem ja es va pronunciar d’una manera similar el 29 de març de 2022. En aquella ocasió, el Tribunal va reconèixer la condició de consumidora a una persona que havia demanat un préstec per finançar l’adquisició d’un local, que posteriorment arrendaria a tercers. El Tribunal va establir que, encara que s’adquireixi un immoble per llogar-lo i obtenir-ne beneficis, si aquesta activitat no forma part de l’activitat comercial, empresarial o professional de la persona, continua sent un acte de consum.