El nivell de satisfacció dels turistes internacionals amb les seves vacances a Espanya creix 2,3 punts respecte a 2022

El 97% dels turistes internacionals que van visitar Espanya en 2023 van quedar "satisfets o molt satisfets" amb la seva experiència al nostre país. És la principal conclusió de la segona Enquesta de Satisfacció de Turistes Internacionals elaborada i publicada per Turespaña.

De l'estudi es desprèn, a més, que el nombre de turistes que asseguren estar "molt satisfets" amb el seu viatge ha passat del 62,7% en 2022 a un 65% l'any passat. La puntuació global d'Espanya com a destinació turística també ha augmentat en 2023 respecte a l'any precedent: els viatgers no residents han atorgat una puntuació de 4,62 punts sobre 5 enfront del 4,59 de 2022.

Per al ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu "les conclusions de l'enquesta reflecteixen el lideratge d'Espanya com a destí global sostenible, segur i excel·lent". Hereu destaca les elevades quotes de fidelització del turista internacional. "Qui visita Espanya, repeteix", ha assenyalat Hereu, "i ho fa per la qualitat i la diversitat de l'oferta d'oci, la seva gastronomia i restauració d'avantguarda i la magnífica xarxa de transport que vertebra les diferents regions i comunitats".

Països que millor puntuen

Per nacionalitats, l'enquesta reflecteix que els turistes més satisfets amb les seves vacances a Espanya són els procedents del Regne Unit (4,72 punts sobre 5 i un percentatge de "molt satisfets" del 74%), seguits dels nacionals de diversos països Iberoamericans (4,70 punts i un percentatge de "molt satisfets" del 72%); en tercer lloc, es troben els turistes polonesos (4,69 punts i 71,2%) i en quart lloc se situen els nacionals dels Estats Units (4,67 punts i 71,9%), un mercat de llarg rang, amb un notable poder adquisitiu i que en 2023 va experimentar un avanç molt significatiu tant en arribades com en despesa en destinació.

Les dones, més satisfetes

L'estudi també fa una distinció de la satisfacció segons el sexe del turista i nivell d'estudis. D'aquesta manera, les dones manifesten haver quedat més satisfetes després del seu viatge a Espanya que els homes, 4,64 punts de satisfacció global enfront de 4,60.

Quant al nivell d'estudis dels visitants, el 80,6% tenen estudis superiors, un 17,5% secundaris i menys d'un 2% primaris o sense estudis. Pel que es col·legeix d'aquest treball, a major nivell d'estudis, major nivell de satisfacció amb l'estada. Aquells turistes amb estudis secundaris o superiors atorguen una puntuació al seu viatge lleugerament superior (4,60 punts sobre 5) que la dels viatgers amb estudis primaris (4,5 sobre 5).

Fidelització de destinacions

Una de les conclusions destacables de l'enquesta de Turespaña a l'hora d'avaluar la qualitat de l'oferta turística del nostre país és el relatiu a la fidelitat dels turistes internacionals cap al 'destí Espanya'. Així, segons les dades de l'estudi, el 78% dels turistes que ens van visitar en 2023 ja havien estat almenys una vegada a Espanya. A més, el 65,9% va respondre que pensava tornar en els pròxims 12 mesos (enfront del 57,69% de 2022).

Es tracta de percentatges molt elevats que mostren una intensa fidelització esperonada per una intensa activitat de polítiques públiques que, gràcies als 3.400 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha servit per a modernitzar les destinacions turístiques, millorant la digitalització, els accessos i la qualitat general de les propostes turístiques locals i regionals.

Finalment, i preguntats pels motius de triar Espanya enfront d'altres destins, el clima és la motivació fonamental per a un 26% dels turistes, seguit de la cultura, per a un 15,7%, i la visita a familiars i amics, per a un 12,6%.

L'informe publicat avui, elaborat sobre una base de 19.439 enquestes al llarg de tres mesos, analitza la satisfacció dels turistes en allotjaments, restauració, oferta d'oci, entorn, transports, infraestructures o el compromís de sostenibilitat en el destí, entre altres variables.